Sabrina Herman

“Stienesrat”

… Verwijst naar Steense Rat, een oudkempische naam voor een Guinees biggetje. Mijn ouders zagen blijkbaar bij mijn geboorte een sterke gelijkenis, 30 jaar later is de naam blijven plakken en de gelijkenis spijtig genoeg ook…

Ik ben een symbolische amateur kunstenaar wiens tot nu toe grootste meesterwerk, weliswaar nog steeds in wording een audiovisuele, interactieve installatie in de vorm van een prachtige dochter van 3 jaar is.

Ik probeer met symbolistische en realistische werken grip te krijgen op mijn leven, loopbaan, verplichtingen, vrijheden en onze overweldigende neo-dadaïstische maatschappij met hoopvol, lichtgevend werk met steeds een universeel en toch persoonlijk karakter.

Mijn werk heeft de intentie te strijden voor zo goed als elk humaan fenomeen dat een persoon is en dat ons zo exceptioneel maakt.

Deze maatschappij, weliswaar onwetend en vaak om praktische redenen, degradeert zijn leden al te vaak tot waterzakken met genen, netjes geordend in het rijksregister.

Alleen als de toeschouwer zichzelf al een perfect geslaagd mirakel voelt na de betekenis van mijn werk te begrijpen, voel ik me in mijn opzet geslaagd.

Daarbuiten schaam ik me niet om minder emotioneel geladen werk te maken, met oog op een steeds evenwichtige esthetiek vaak bereikt door middel van de gulde snede en symmetrie.

Ik wil mezelf en de toeschouwer laten voelen dat ze het waard zijn om hun leven als een blanco blad te vullen en zelfzeker te ondertekenen.

Verder moet ik eerlijkheidshalve toegeven dat mijn werken niet alleen van mij zijn, een deel van de professionele uitvoering en interpretatie ervan is op de schouders genomen door het getalenteerd team van VZW De Zwarte Kater, onder leiding van Tarik de Maeyer, wiens gedreven ondernemerszin, materiaalkennis en professionele communicatie naar zijn klanten toe, ik alleen maar kan aanraden.